This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title

Người người tuổi Ngọ có nên xây nhà trong năm 2019 không?

Dùng Cuốc là tốt nhất, đứng theo hướng quy định rồi cuốc vào trong nhà mỗi nơi 5 nhát theo thứ tự: Gồm 4 tứ duy + 4 tứ chính + trung cung Năm sinh(ÂL): 1990 Tuổi: Canh Ngọ Mệnh: Thổ – Lộ bàng Thổ – Đất giữa đường Năm khởi công: 2019 – 30

Người người tuổi Dậu có nên xây nhà trong năm 2019 không?

Tuỳ thời gian làm để biết khi thượng lương hay đổ bê tông mái nhà, chủ nhà sẽ đứng vị trí nào? quay mặt về đâu? đổ bao nhiêu xô bê tông? hoặc cất nóc nhà ra sao? Năm sinh(ÂL): 1991 Tuổi: Tân Mùi Mệnh: Thổ – Lộ bàng Thổ – Đất giữa đường Năm

Người người tuổi Thân có nên xây nhà trong năm 2019 không?

Tuỳ thời gian làm để biết khi thượng lương hay đổ bê tông mái nhà, chủ nhà sẽ đứng vị trí nào? quay mặt về đâu? đổ bao nhiêu xô bê tông? hoặc cất nóc nhà ra sao? Năm sinh(ÂL): 1992 Tuổi: Nhâm Thân Mệnh: Kim – Kiếm phong Kim – Gươm vàng Năm khởi

Người người tuổi Dậu có nên xây nhà trong năm 2019 không?

Tuỳ thời gian làm để biết khi thượng lương hay đổ bê tông mái nhà, chủ nhà sẽ đứng vị trí nào? quay mặt về đâu? đổ bao nhiêu xô bê tông? hoặc cất nóc nhà ra sao? Năm sinh(ÂL): 1993 Tuổi: Quý Dậu Mệnh: Kim – Kiếm phong Kim – Gươm vàng Năm khởi

Xông Nhà – Xem Tuổi Xông Nhà – Tuổi Xây Nhà – Kinh Nghiệm Xây Nhà